ที่ดิน ขาย (฿800,000), บวกค้าง ตำบล บวกค้าง อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย | Orbzu