ที่ดิน ขาย (฿82,638,000), ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | Orbzu