1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,590,000), ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย | Orbzu