ที่ดิน ขาย (฿1,700,000), ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประเทศไทย | Orbzu