ที่ดิน ขาย (฿6,500,000), 1317 ตำบล ร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย | Orbzu