ที่ดิน ขาย (฿22,000), ซอย บรมราชชนนี 76 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย | Orbzu