1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,750,000), 40/3 รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu