1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿7,000,000), ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย | Orbzu