ที่ดิน ขาย (฿2,000,000), 9 หมู่ 5 ต ศรี กะ อา ง อ บ้านนา, ตำบล ศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา นครนายก 26110 ประเทศไทย | Orbzu