ที่ดิน ขาย (฿6,000,000), ตำบล สบแม่ข่า อำเภอ หางดง เชียงใหม่ ประเทศไทย | Orbzu