ที่ดิน ขาย (฿55,000,000), 72/1 เวฬุวนาราม แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย | Orbzu