1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿750,000), 165/246 คอนโดแอร์เพลนเพลส ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย | Orbzu