ที่ดิน ให้เช่า (Price on Application), 3481 ตำบล รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 ประเทศไทย | Orbzu