อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿5,300,000), รัฅนภิธาน ตำบล จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ประเทศไทย | Orbzu