ที่ดิน ขาย (฿75,000,000), อำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | Orbzu