ที่ดิน ขาย (฿13,750,000), แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย | Orbzu