ที่ดิน ขาย (฿86,000,000), ตำบล จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย | Orbzu