ที่ดิน ขาย (฿60,310,000), หมู่ที่ 1 44/24 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 ประเทศไทย | Orbzu