5 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿68,000,000), 8 ซอย อารีย์สัมพันธ์ 8 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu