ที่ดิน ขาย (฿22,000,000), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ | Orbzu