ที่ดิน ขาย (฿22,000,000), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่ | Orbzu