1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,650,000), 32/54 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี | Orbzu