อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿4,000,000), 58/4 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี | Orbzu