อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿1), ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 | Orbzu