ที่ดิน ขาย (฿9,900,000), 99 ติวานนท์ 41 ตำบลท่าทราย ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu