ที่ดิน ขาย (฿120,000), ตำบล ตลุกดู่ อำเภอ ทัพทัน อุทัยธานี ประเทศไทย | Orbzu