อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿18,000,000), ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu