1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿3,490,000), 1515/574 ถนน เพชรบุรี แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu