อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿250,000), ตรง ข้าม Top Super Market, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu