1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,790,000), 624 Condolette รัขดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย | Orbzu