ที่ดิน ขาย (฿1,500,000), ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | Orbzu