ที่ดิน ขาย (฿27,000), 13 ซอย เปรมฤทัย 31 ตำบลท่าทราย ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu