ที่ดิน ขาย (฿4,800,000), ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | Orbzu