3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿5,900,000), ซอย บ้านพิมุกต์โครงการ 3 ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย | Orbzu