1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿5,000,000), 1077/254 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu