ที่ดิน ขาย (฿45,000,000), บ้านจำบอน ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260 ประเทศไทย | Orbzu