1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,000,000), 663 อิสรภาพ 31 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย | Orbzu