ที่ดิน ขาย (฿60,000), ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | Orbzu