1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿6,450,000), 1377/593 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu