ที่ดิน ขาย (Price on Application), ประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย | Orbzu