อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿200,000), 632, ถนนราชดำเนิน, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย | Orbzu