ที่ดิน ขาย (฿122,000,000), ตำบล มวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี ประเทศไทย | Orbzu