อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿2,550,000), 401, ตำบล บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ประเทศไทย | Orbzu