ที่ดิน ขาย (ติดต่อสอบถามราคา), ถนน ทางคู่ขนาน กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ตำบล บางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 ประเทศไทย | Orbzu