ที่ดิน ขาย (฿1,100,000), 276 1006 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย | Orbzu