ที่ดิน ขาย (฿2,760,000), เลขที่ 60 ถนน มหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย | Orbzu