ที่ดิน ขาย (Price on Application), 3246 ตำบล นาเริก อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140 ประเทศไทย | Orbzu