1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,200,000), 642/2 ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย | Orbzu