1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿12,800,000), 294/8 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu