ที่ดิน ขาย (฿30,900,000), ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 | Orbzu